juni 12

Voorlezen voor KDV en peuters, Benefietconcert

Ochtend: Voorlezen voor KDV en Peuters

Voorlezen voor de allerkleinsten

Zoals de afgelopen jaren worden de kinderen van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uitgenodigd voor een bezoekje aan de spiegeltent.  Het programma is : elke groep komt op eigen gelegenheid naar de spiegeltent, dan worden ze op de rode loper welkom geheten en gaan ze naar binnen.

Binnen laten we ze eerst de vele spiegeltjes zien en dat het daarom de spiegeltent heet. Dan start het voorlezen door een van onze vrijwillige voorlezers. Daarna een beker limonade met koek en wordt het afgerond.

Sommige groepen gaan dan direct terug en sommige groepen blijven dan nog even in het park en gaan naar het kasteel kijken.

Veel plezier toegewenst!!

Tijd: 9.30 uur

 

Avond: Benefietconcert

Optreden van Wereldkoor

Het wereldkoor, opgericht op 8 maart 2010, is een koor van leden uit diverse culturen (landen) en brengen hierdoor vele culturen bij elkaar. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en levert het een bijdrage tot integratie in de samenleving. De liederen die gezongen worden zijn liederen die de koorleden zelf meebrengen uit hun eigen cultuur. We zingen dus liederen in alle talen. Dat is onze kracht.

Door de contacten met personen uit diverse culturen kunnen wij deze ook bij andere activiteiten betrekken. Het koor fungeert ook vaak als een aanspreekpunt voor andere multiculturele activiteiten.

Het wereldkoor zal tijdens het bezoek van gasten uit Wittlich optreden in de Spiegeltent en is ook voor de hele Boxtelse bevolking toegankelijk,

Het wereldkoor treedt ook nog op op 28 mei.

Tijd: 19.30 uur
Vrije inloop.