mei 26

Opening Dorpsfeest & Jonkers van der Velden Cultuurprijs

Opening Dorpsfeest Boxtel met Jonkers van der Velden Cultuurprijs

Op vrijdag 26 mei wordt het Dorpsfeest Boxtel geopend en het programma van die avond ziet er als volgt uit:

> 19.30 – 20.00 uur: inloop

> 20.00 – 20.45 uur: welkomstwoord, toespraak door Wim Ketelaars, voorzitter van stichting Bon Salon, en burgemeester Ronald van Meygaarden, een muzikaal optreden en dansjes door jong talent uit Boxtel!

> 20.45 – 21.30 uur: uitreiking van de Jonkers – Van der Velden Cultuurprijs 2023.

> 21.30 – 22.30 uur: gezellige nazit

Over deze Cultuurprijs

In Boxtel wordt op 17 december 2003 opgericht de Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij ‘Hendrik Verhees’, die zal bestaan tot 1 augustus 2014. Doel is leven en werk van markant Boxtelaar Hendrik Verhees (1744-1813), die in zijn tijd het nodige voor o.a. Boxtel en Brabant heeft  betekend, bekendheid te geven. Tussen 2006 en 2008 wordt een eerste Hendrik-Verheesproject gerealiseerd, bestaande uit een zestal deelprojecten. Medio 2013, Verhees’ tweehonderdste sterfjaar, volgt een tweede project. Een van de tien onderdelen van dat tweede project vormt het instellen van een cultuurprijs. Ton Jonkers, voorzitter van de stichting en zijn vrouw Ine Jonkers van der Velden, nemen dat jaar afscheid als algemeen directeur van hun bedrijf Van der Velden rioleringsbeheer. Zij verzoeken vrienden en relaties bij hun afscheid geld te doneren ten behoeve van de cultuurprijs. Er wordt dan besloten de prijs vijfjaarlijks toe te kennen en dat de naam de Jonkers-van der Velden Cultuurprijs zal zijn. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,– , alsmede een persoonlijk aandenken. De prijs wordt toegekend aan een culturele of cultuurhistorische uiting die voldoet aan het reglement van de prijs.

Beoordeling van genomineerden geschiedt door een jury, die in 2013 en 2018 bestond uit Jan van Homelen, voorzitter en de leden Hanneke van der Eerden, Joke van Koll en Ruud van Nooijen, tevens secretaris van de jury. In 2013 was er een drievoudig winnaar: Stichting Boxtel Vooruit, reus Jas de Keistamper en Theo van den Aker, die reus Jas jarenlang een stem gaf. In 2018 werd het samenwerkingsverband tussen Boxtel’s Harmonie en Gildenbonds Harmonie bekroond met de prijs.

Informatie inzake het werk van de stichting Hendrik Verhees, waaronder de cultuurprijs,  is nog te vinden op website: www.hendrikverheesboxtel.nl

© tekst & foto’s: Ruud van Nooijen, versie: 13 maart 2023