mei 28

Het Wereldkoor

Tijdens Wittlich bezoek aan Boxtel

Ochtend: Het Wereldkoor, een unieke samenkomst van verschillende culturen en muziek

Het wereldkoor, opgericht op 8 maart 2010, is een koor van leden uit diverse culturen (landen) en brengen hierdoor vele culturen bij elkaar. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en levert het een bijdrage tot integratie in de samenleving. De liederen die gezongen worden zijn liederen die de koorleden zelf meebrengen uit hun eigen cultuur. We zingen dus liederen in alle talen. Dat is onze kracht.

Door de contacten met personen uit diverse culturen kunnen wij deze ook bij andere activiteiten betrekken. Het koor fungeert ook vaak als een aanspreekpunt voor andere multiculturele activiteiten.

Het wereldkoor zal tijdens het bezoek van gasten uit Wittlich optreden in de Spiegeltent en is ook voor de hele Boxtelse bevolking toegankelijk,

Het wereldkoor treedt ook nog op op 12 juni.

Tijd: 10.30 uur  – 12.30 uur
Vrije inloop.
Vanaf 12.30 uur wordt er voor genodigden rondom het bezoek van Wittlich een lunch georganiseerd. 

 

Middag: Jumelage Wittlich 

Tijd: 12.30 uur – 14.00 uur
Besloten bijeenkomst